Bilsem Soruları

Bilsem Sınavı Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Bilsem sınavı hakkında detaylı bilgileri sizler için hazırladık. Bilim ve Sanat Merkezleri hakkında detaylı bilgilere Bilsem Nedir? sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Bilsem sınavı ne zaman sorusu bize sıkça yöneltiliyor. İlgili bağlantıdan kesinleşen sınav takvimini inceleyebilirsiniz.

Bilsem sınavı, grup tarama sınavı olarak adlandırılır. Bilim ve Sanat Merkezlerine öğrenci alımı bu sınav neticesinde elde edilen başarıya göre neticelendirilir. Grup tarama sınavı, tablet üzerinde uygulanır. Bilsem soruları temelde 7 kategoriden oluşmaktadır. Portalımızda Bilsem Sınav Soruları Örnek Sorular ve Çözümleri adlı sayfamızdan sınavda çıkmış soruları inceleyebilirsiniz. Aynı sayfada karşılaştırmalı olarak bize ait örnek soruları göreceksiniz. Sınava girmeden önce bu 7 kategorideki soru türleri hakkında pratik yapılması büyük önem taşıyor. Aynı şekilde kayıtlı üyelerimiz, çocukları için her şeyden önce bu 7 kategoride çalışma yaptırmalı. Devamında "Günlük Çalışma Etkinliği" yapılmalıdır. Son olarak da bilsem deneme sınavı çocuğunuzu ile Türkiye çapında test etme imkanı bulacaksınız.

Sadece Bilsem sınavı için değil, çocuğunuzun zeka etkinliğini artırmak amacıyla da ilgili bu soru kategorilerinde pratik yaptırılmalıdır. Temel amacımız 7 alandan oluşan bu kategoriler sayesinde çocukların zihinsel gelişimlerini desteklemektir.

Bilsem Soruları ve Türleri (Kategorileri):

1) Benzeşim Türü Sorular

Bilinen bir olaydan, bilinen başka bir olaya benzeterek öğrenme yoludur. Bireylerin analiz sentez yapabilme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Örneğin, zeytin ile zeytinyağı ikilisinden domates salça ikilisini benzeterek elde etmek. Zeytinden zeytinyağı yapıldığı ilişkisini kurduktan sonra domatesten salça yapıldığını çıkarmaktır.

ÖRNEK SORU

Soruda elinde raket olan bir çocuk verilmiştir. Bu nedenle cevabımız tenis ile ilgili bir nesne olacağından; tenis topu yani a seçeneğine ait görsel doğru cevaptır.

2) Şifreleme Türü Sorular

Yapılan kodların, şifrelerin ve gizli mesajların matematiksel bilimidir. İlkeyi bulma ve uygulama işlemidir. Bireylerin zihinsel becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Harf, sözcük veya şekillerden oluşturulan, belli bir kurala dayalı sıralama veya eşleştirme türüdür.

ÖRNEK SORU

Verilen soruda, sözcükler grubunda TAY ve TYA sözcüklerinin birinci harfleri aynıdır. Dolasıyla sayısal eşleştirme bölümünde aynı rakamla başlayan 1 olduğundan T harfi 1 ile şifrelenmiştir. TAY ve YAT sözcüklerinin ikinci harfleri aynıdır. Sayısal eşleştirme bölümünde ortadaki rakam 7 iki defa kullanıldığından A harfi 7 ile şifrelenmiştir. Geriye kalan Y harfi ise 3 ile şifrelendiğinden AYT sözcüğü 731 olur. Doğru cevap 3. yani c şıkına ait görseldir.

3) Matris Türü Sorular

Kutucuklardaki hücreler belirli ilişkilere göre oluşturulup boş kutucuğun bulunması istenen, bilinenden bilinen başka bir olaya benzeterek öğrenme yoludur. Kutucuklardaki şekil veya nesnelerin ortak özelliklerini keşfederek boş bırakılan hücreyi tamamlayarak analiz sentez yapabilme becerilerini geliştirme amaçlıdır. Kutucuklardaki ilişkiler soldan sağa veya yukardan aşağıya olabilir.

ÖRNEK SORU

Soruda birinci satırdaki ikinci görsel olan yeşil eşkenar dörtgen, ilk görsel olan mavi karenin içine konup renkleri değiştirilerek üçüncü görsel elde edilmiştir. Aynı kural ikinci satırda da uygulanmıştır. Bu nedenle ilk iki satırda belirlediğimiz kurala göre üçüncü satırdaki ikinci görsel olan pembe eşkenar dörtgen, ilk görsel olan turuncu dairenin içine konup renkleri değiştirilerek elde edilen şekil pembe dairenin içinde turuncu eşkenar dörtgen olacağından doğru cevap C görseli seçeneğidir.

4) Kısa Süreli Bellek

Kısa Süreli Bellek Türünde Sorular Gerekli olan bilgiyi kısa bir süre içinde akılda tutup ve bu bilginin ne kadarını hatırladığımızı ölçmeyi amaçlamaktadır. Yani kısa süreli belleğimizin kapasitesini ölçmektedir. Anlık olarak gördüğümüz nesneler belirli bir süre akılda depolanır ve daha sonra işimize yaramayacağı için saklanmaz. Bilgileri akılda tutma süresi 30 saniyeden azdır. Bu süre yapılan egzersizlerle uzatılabilmektedir.

ÖRNEK SORU

Verilen görsele 10 saniye bakınız. Daha sonra karşınıza gelen ekranda biraz önceki görselin hangisi olduğu sorulmaktadır. Verilen görsel basketbol oynayan kız olduğundan doğru cevap "B" görseli seçeneğidir.

5) Bütünden Parçaya Türü Sorular

Bir bütünün eksik parçasını bulma etkinliğidir. Bir nevi yapbozun eksik parçasını tamamlamadır. Görsel bütünlüğü akılda tamamlayıp bireylerin zihinsel becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

ÖRNEK SORU

Soruda bir desen verilmiştir. Bu desende eksik olan parça sorulduğundan doğru cevap "A" görseli seçeneğidir.

6) Küpler Türü Sorular

Farklı yönlerden görünümü verilen küpün görsel bütünlüğünü akılda tamamlayıp bireylerin zihinsel becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

ÖRNEK SORU

Soruda bir küpün farklı hallerdeki görünümü verilmiştir. Üç farklı yönden gördüğümüz küpün, dördüncü yönden bakılınca ön yüzüne gelmesi gereken rengi bulmamız için açılımının nasıl olduğunu bilmemiz gerekir. Bu nedenle küpün 4. hâlinde istenen yerin doğru cevabı yeşil yani "A" görseli seçeneğidir. Bu kategoride verilen küp sayısı da sorulabilmektedir.

7) Sayı Dizisi Hatırlatma Türünde Sorular

Verilen sayı dizisini kısa bir süre içinde akılda tutup ve bu bilginin ne kadarını hatırladığımızı ölçmeyi amaçlamaktadır. Yani kısa süreli belleğimizin kapasitesini ölçmektedir.

ÖRNEK SORU

Verilen sayılara 10 saniye bakınız. Daha sonra karşınıza gelen ekranda biraz önce verilen sayılar sırası ile sorulmaktadır. Verilen sayılar sırası ile 1 ve 9 olduğundan doğru cevap "A" görseli seçeneğidir.