Zeka Gelişimi Kaç Yaşına Kadar Sürer? - Bilsem Online

Zeka Gelişimi Kaç Yaşına Kadar Sürer?

Zeka gelişimi doğumla birlikte başlayan, teorik ve uygulamalı farklı alanlarda edinilen tecrübe ile gelişimine devam eden, en büyük atılımını ise birkaç farklı dönemde yapan bir olgudur.

Google PlayApp Store
17 Nisan 2019

Doğa bilimlerinde sıkça başvurulan geçmiş, şimdi ve gelecek arasında ki bağlantı doğada yaşayan ve gelişen insanoğlunu gözlemlerken de kullanılmaktadır. Kişinin gelişiminin başlaması, devamı ve durması fiziki etkenlere bağlı olmakla birlikte çevresel faktörler ve kişinin alışkanlıklarına da bağlıdır.

Çevremizde 50 – 60 yaşından sonra üniversite okuyan, 80 yaşında okuma yazma öğrenen vb. birçok başarı hikayeleri ile dolu. Peki zekanın gerçek gelişimi ve çalışma verimliliği aslında hangi yaşa kadar çok etkili ve kişinin gelişimine doğrudan katkı sunan bir yapıya sahip?

Zeka gelişimi doğumla birlikte başlayan, teorik ve uygulamalı farklı alanlarda edinilen tecrübe ile gelişimine devam eden, en büyük atılımını ise birkaç farklı dönemde yapan bir olgudur. Bu bilgi ışığında zeka gelişimine bakıldığında çocukların 3-15 yaş arası en aktif öğrenme aktivitesinin olduğu bir dönem olarak dikkat çekmektedir.

Bu dönem ortalama her insanda zekanın en hızlı geliştiği dönemdir demek doğru bir önermedir denilebilir.

Peki bu dönemin diğer dönemlere etkisi nedir?

Çocukların en hızlı gelişimi 3-15 yaş arasındadır. Bunun sebebi fiziki yeterliliklerinin olgunlaşması, çocukların sosyal kabiliyetlerinin artması ve çevre ile ilişkilerinin kuvvetlenmesidir denilebilir. Kişi bir çok yeteneğini bu yaş grubunda anlar ve geliştirmeye başlar. Bu dönemde geliştirilmeye başlanan yetenekler kişinin benzer konularda öğrenim sürecini hayatının diğer dönemlerinde hızlandırdığı gibi kişiye sağlayacağı özgüven sebebi ile sosyal ilişkilerinde daha başarılı bir birey olmasını da sağlamaktadır. Kişinin yeteneklerini keşfetmesi sadece spor, müzik, sanat vb. etkinliklerle değil aynı zamanda zihni etkinliklerle de gelişen bir süreçtir.

Yani bir çocuğun birçok farklı konuda yeteneği olabileceği gibi, zekasını hayatının her alanında farklı konularda kullanabilmesi çocuğun her alanda daha farklı yeteneklerini de ortaya çıkartmasını sağlar.

Çocuğun hayatla olan bağını anlamlandırabilmesi, çevreyi ve doğayı doğru algılamasına ve gözlemleyebilmesine bağlıdır.

En basiti perspektifi algılayamayan bir zihin ne sanat ne spor ne de müzik yapabilir. Bu önerme ile çocuklarda sadece fiziki gelişimin yeterli olmadığını anlamak çokta zor değildir.

Peki çocukların fiziki gelişimlerini azami yaşadıkları bu dönem nasıl daha verimli hale getirilebilir?

Özellikle ülkemizde ki ebeveynlerde çocukların kitap başında ders çalışması çocuğun gelişimine doğrudan katkı sağlayan bir olgu olarak görülür. Bu durum çocuğun farklı yöntemlerle öğrenebilirliğini kısıtlamakla birlikte çağın gerisinde bir anlayışla çocuğun sosyal hayattaki gelişimini de olumsuz etkileyen istenmeyen durumların oluşmasına sebep olabilir.

Çocuğun çağın gereksinimlerine uygun, ancak öğrenebilirliğine doğrudan katkı sağlayacak yöntemlerin keşfi ve bu yöntemlerin çocuklarda uygulanması çocuğun geleceği için büyük önem taşımaktadır.

Bilsemonline, çocukların gelişimine doğrudan katkı sağlamakla birlikte gelecekte hayatı ve fikirleri anlamaları noktasında çocukların zekasının olumlu gelişimine de katkı sağlamaktadır. Aynı zamanda çağın tüm gereksinimlerine uygun sistemi ile çocukların gelişimi için en uygun online zemini ülkemiz çocukları hazırlamıştır ve geliştirmektedir. 

Bilsem Online Uygulamalarını Şimdi Keşfet

Bilsem Online mobil uygulamasını ücretsiz indirebilirsiniz. Bilsem Online mobil uygulaması Google Play veya App Store’da.

Google PlayApp Store