Hizmet Koşulları

Bilsem Online Kullanımı

İş bu sözleşme Labor Bilişim Medikal İnş. Yay. Tic. Ltd. Şti.’ne ait bilsemonline.com adlı internet sitesine üye olmak isteyen internet kullanıcılarının uymayı taahhüt ettikleri kuralları ve haklarını gösteren üyelik ve satın alma sözleşmesidir. bilsemonline.com üyeliği bu sözleşmenin kabulüyle başlar ve bu sözleşmenin kabulü hizmetin verilmesi için bir ön şarttır. Üyelik formunu doldurup sistem üzerinden üyelik kabulünü onaylayan herkes üyelik sözleşmesini” okumuş ve onaylamış ve kabul etmiş sayılır.

Tanımlar bilsemonline.com : T.C. Yasalarına uygun olarak Ankara'da kurulu bulunan Labor Bilişim Medikal İnş. Yay. Tic. Ltd. Şti.’ne aittir. bilsemonline.com üyelerine internet üzerinden yayınlar, kitaplar ve beyin egzersizleri ve başkaca ürünler sunan internet sitesi ve onun yasal temsilcileri. Sözleşmede "Site" olarak da anılacaktır.

Üye : Internet aracılığıyla gerekli bilgileri vererek bilsemonline.com ‘a kaydolan İnternet kullanıcısı ise iş bu sözleşmede "Üye" olarak da anılacaktır. Kullanıcı : bilsemonline.com’u kullanmaya hak kazanmış kişileri ifade edecektir. MADDELER :

1. Bütün üyelik tiplerinde üye tarafından verilen bilgilerin yanlışlığından ve eksikliğinden doğabilecek zararlardan üye sorumludur. bilsemonline.com bu bilgilerin yanlışlığı sebebiyle sorumlu tutulamaz.

2. . bilsemonline.com adlı site Labor Bilişim Medikal İnş. Yay. Tic. Ltd. Şti. ye ait olup, bu sözleşme hükümlerini ihlal ederek bilsemonline.com, personeline, donanımına, yazılımına ve içeriğine verilecek zararı tazmin yükümlülüğü zararı veren üyeye aittir.

3. bilsemonline.com her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, bilsemonline.com ‘un hiçbir sorumluluğu yoktur.

4. Üye, siteye giriş yaparken kullandığı şifrenin güvenliğini sağlamakla ve siteden ayrılırken “Çıkış” işlemi yapmakla yükümlüdür. Üyenin bu konudaki ihmalinden veya şifresini başkalarıyla paylaşmasından doğabilecek zararlardan bilsemonline.com sorumlu tutulamaz.

5.Üye, bilsemonline.com tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından bilsemonline.com ‘a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, bilsemonline.com ‘un söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

6. bilsemonline.com’da değişik üyelik statüleri vardır. Üyelik tipleri, şartları ve fiyatları konusunda bilgi sitenin içeriğinde bulunmakta ve üyelik ile ilgili tüm değişiklikler ödeme aşamasından önce veya ödeme aşamasından sonra meydana gelmiş ise bu durum üyelere bildirilmektedir. Demo ( sınırlı ) sürümü kullananlar belirlenen fiyatı ödeyerek değişen statülerde üye olabilirler. Ücretli üyeliklerde ödeme yapıldıktan sonra üyeye vaad edilen süre dolana kadar hizmetin içeriğinde ve ücretinde bir değişiklik yapılmaz. Sınırsız üyelik veya benzeri bir ad adı altında satılan her tip üyelik her ne şart altında olursa olsun bilsemonline.com’un hizmetine, faaliyetine devam ettiği süre veya en fazla 3 yıl ile sınırlıdır. bilsemonline.com’un bu sözleşmede yazılı faaliyetini veya hizmetini durdurmasından dolayı üyeler bilsemonline.com’dan herhangi bir ücret veya hak talebinde bulunamaz.

7. Satılan her üyelik için bilsemonline.com tarafından ilgili kanunlara uygun olarak fatura kesilir. Fatura bilgileri adına fatura kesilen üyelerin kontrolü için sistemde tutulur. Ücretli üyeliklerde üyenin kendi isteğiyle üyelikten ayrılması, bilsemonline.com’un hizmet vermeyi durdurması, kapanması veya kanunlara ve sözleşme hükümlerine aykırı davranışı sebebiyle üyeliğinin sonlandırılması hallerinde üyelik ücreti kısmen ya da tamamen iade edilmez. Üye hizmet bedeline ilişkin fatura üyenin talebi halinde e- fatura olarak veya kargo yolu ile yollanır. Bu hususta oluşacak kargo ücreti üyeye aittir.

8. Üyenin onay vererek sitede paylaştığı kişisel bilgiler, üyenin hizmet bedelinin ödenmesi amacı ile sitede kullanılan ( Paytr vb. ) ödeme kanalları ile paylaşılabilecektir. Ayrıca üyenin ilgi alanına yönelik haber ve etkinlikler sunmak, sitedeki ve uygulamalardaki yeniliklerden ve etkinliklerden haberdar etmek, sitede sunulan ürünlerin, hizmetin, içeriğin geliştirilmesi, sunulması ve iyileştirilmesi için veya gerekli görülen hallerde üyeden herhangi bir izin almaksızın kullanılabilecektir.

9. Üyeler, kişisel bilgileri dışında, siteye gönderdikleri her türlü verinin kullanım hakkını, üye ayrıca ve açıkça yazılı bir bildirimde bulunulmadığı sürece bilsemonline.com’a sınırsız ve süresiz olarak vermiş kabul edilir. bilsemonline.com üyelerinin gönderdiği bu bilgileri yasalara uygun bir şekilde kullanabilir

10. Üyeler, bilsemonline.com'un tüm alanlarında, başkalarına ait telif haklarına, ticari haklara ve diğer mülkiyet haklarına aykırı hareketlerinden doğacak her türlü zararlardan doğrudan sorumludur. Bu maddeye aykırı hareketler sebebiyle bilsemonline.com’a verilecek zarar, zararı yaratan üye tarafından tazmin edilir. bilsemonline.com’un tüm yasal hakları ayrıca saklıdır.

11. Üyeler, bilsemonline.com’da herhangi bir ticari faaliyette bulunamaz; bilsemonline.com’a ait olmayan herhangi bir ürünün , yayının ya da hizmetin satışına, transferine ya da tanıtımına yönelik etkinlikte bulunamaz.

12. Üyeler, hizmetin kullanımına ilişkin gerek tüzel, gerekse bireysel kullanımını engelleyecek, hizmeti ve hizmete erişimi veya iletişimi sekteye uğratacak girişimlerde bulunamaz. Aksine bir davranış halinde üyelik sona erdirilir ve oluşan zarar kendisinden tazmin edilir.

13. bilsemonline.com’un çeşitli sebeplerle link verdiği, tanıtımını veya reklamını yaptığı sitelerin içeriğinden ve bu içeriğe ait hiçbir ürün, hizmet ve benzeri hiçbir yükümlülükten sorumlu değildir.

14. bilsemonline.com’da kullanılan her türlü içeriğin tüm hakları saklıdır. Her türlü görsel, işitsel, yazılı materyalin kopyalanması, dağıtılması ve izinsiz kullanımı yasaktır. Aksine bir davranışın tespiti halinde üye oluşan tüm zararı tazmin etmekle yükümlüdür.

15. bilsemonline.com tarafından promosyon veya bir şekilde bedelsiz olarak verilmiş her türlü hizmet gerekli görüldüğünde bilsemonline.com tarafından sınırlandırılabilir ya da sona erdirilebilir. Ücretsiz üyeliklerde bilsemonline.com gerekli gördüğünde her hangi bir bildirimde bulunmaksızın üyelik kaydını silme veya sınırlandırma işlemini yapabilir. Bu işlemlerden dolayı üyeler hiçbir hak iddia edemez.

16. bilsemonline.com tarafından sağlanan hizmetin teknik aksaklıklardan, bakım yahut yenileme işlemlerinden, internet, telefon şebekesinden, servis sağlayıcıdan ve elektrik kesintilerinden dolayı hizmetin verilmesinde yaşanabilecek tüm aksaklıklardan dolayı bilsemonline.com sorumlu tutulamaz. bilsemonline.com üyelerin siteye erişiminde yaşanabilecek aksama, kopukluk, kesinti, yanlışlık, silinme ve bozulmalardan sorumlu tutulamaz.

17. Internet aracılığıyla gerekli bilgileri vererek kaydolan ve üyelik sözleşmesini okuyup kabul eden internet kullanıcıları bilsemonline.com’a üye olurlar, üye olurken verilen tüm iletişim bilgilerinin üyeye ait ve kullanılır durumda olması zorunludur. bilsemonline.com üyeyle olan tüm yazışmalarını üye olurken verdiği e-posta adresi vasıtası ile veya üye olurken bildirdiği ikametgâh adresi ile yapabilir. bilsemonline.com üye tarafından verilen bilgilerin yanlışlığından, geçersizliğinden doğabilecek zararlardan sorumlu tutulamaz.

18 bilsemonline.com 'a üyelik işlemi gerçekleştirilirken talep edilen üyeye ait adı, soyadı, e-posta adresi, iletişim bilgileri, ikamet adresi, kullanıcı şifresi kayıt altına alınmaktadır.

19. bilsemonline.com üyeliği kişiye özeldir. bilsemonline.com’un izni ve onayı olmaksızın başkalarına satılamaz veya her ne şekilde olursa olsun devredilemez.

20. Ödeme işlemleri sırasında iletişim ve enerji hatlarında oluşacak kesinti ve arızalardan, ilgili bankaların altyapısındaki sorunlardan dolayı oluşabilecek aksaklık ve hatalardan dolayı bilsemonline.com sorumlu tutulamaz.

21. Üyeliğin iptali durumunda üyeliğin tipine bakılmaksınız herkes hakkında aynı işlem yapılır. Üye hakkındaki tüm kayıtlar silinir. Ücretli üyelik, ilgili üyeye bu sözleşmenin kurallarını ihlal hakkı vermez. Sözleşmenin kurallarını ihlal etmesi durumunda, üyeliği sonlandırılan kişi haklarının ihlal edildiği iddiasında bulunamaz, yaptığı ödemenin iadesini isteyemez.

22. bilsemonline.com’a ücretli üyeliklerin verilecek hizmete ilişkin ödemesi; kredi kartı,havale/eft, çağrı merkezi veya aracı kuruluşlar tarafından yasaya uygun tüm ödeme kanalları aracılığı ile yapılabilir. Kredi kartı ile yapılan ödemeler sonunda üyelerin kredi kartı bilgileri, sistem tarafından kesinlikle kaydedilmez. Üyenin ihmalinden doğacak her türlü sorunlardan dolayı bilsemonline.com sorumlu tutulamaz.

23. Üye, üyelik bilgilerini ve şifresini muhafaza etmek zorundadır. Üyenin başkalarına verdiği bilgiler sebebiyle doğacak zararlardan bilsemonline.com sorumlu tutulamaz. Üye tüm üyelik bilgilerini ve şifrelerini korumakla yükümlüdür.

24. bilsemonline.com’a kişisel bilgiler hem online hem de offline durumundayken koruma altında bulunmaktadır. Ödeme işlemleri gerçekleştirilirken üye tarafından verilen bilgiler SSL güvenlik sistemi ile korunmaktadır. Bu amaçla, ödeme işlemleri SSL sertifikası olan onaylı kuruluşlar tarafından sağlanan güvenlik alanı içinde gerçekleştirilir. Üye, site ile olan yazışmalarında kredi kartı bilgilerini paylaşmamalıdır. Bu tip metinlerin ilgisiz kişiler tarafından görülemeyeceği garanti edilemez. Bu sebeple uğranılacak zararlardan bilsemonline.com sorumlu tutulamaz.

25. Üye, siteye giriş yaparken kullandığı şifrenin güvenliğini sağlamakla ve siteden ayrılırken “Çıkış” işlemi yapmakla yükümlüdür. Üyenin bu konudaki ihmalinden veya şifresini başkalarıyla paylaşmasından doğabilecek zararlardan bilsemonline.com sorumlu tutulamaz.

26. bilsemonline.com , üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm , yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

27 bilsemonline.com üyeleri siteyle ve birbirleriyle olan ilişkilerinde Türkiye Cumhuriyeti'nde geçerli olan tüm yasalara uymakla yükümlüdür. bilsemonline.com üyeleri ve kullanıcılar, siteyi kullanarak yasalar karşısında suç sayılan hiçbir fiili gerçekleştiremez, hukuka ve genel ahlaka aykırı davranamaz. Sitede suç işlenmesi ve hukuka aykırı fiillerde bulunulması durumunda sorumluluk şahsidir. Kişilerin hareketlerinden ve cezai diğer tüm hususlardan doğan tüm hukuki sorunlardan bilsemonline.com sorumlu tutulamaz.

28. Bu sözleşme hükümlerine aykırı hareket edenlerin üyeliklerine son verilir. Sözleşmeyi ihlal sebebiyle üyeliği iptal edilenler hak iddia edemez.

29. İş bu sözleşmeden kaynaklı uyuşmazlıklar halinde Ankara mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.