Şifreleme Türü Sorular

Yapılan kodların, şifrelerin ve gizli mesajların matematiksel bilimidir. İlkeyi bulma ve uygulama işlemidir. Bireylerin zihinsel becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Harf, sözcük veya şekillerden oluşturulan, belli bir kurala dayalı sıralama veya eşleştirme türüdür.

ÖRNEK SORU

Verilen soruda, sözcükler grubunda TAY ve TYA sözcüklerinin birinci harfleri aynıdır. Dolasıyla sayısal eşleştirme bölümünde aynı rakamla başlayan 1 olduğundan T harfi 1 ile şifrelenmiştir. TAY ve YAT sözcüklerinin ikinci harfleri aynıdır. Sayısal eşleştirme bölümünde ortadaki rakam 7 iki defa kullanıldığından A harfi 7 ile şifrelenmiştir. Geriye kalan Y harfi ise 3 ile şifrelendiğinden AYT sözcüğü 731 olur. Doğru cevap 3. yani c şıkına ait görseldir.