BÜTÜNDEN PARÇAYA TÜRÜ SORULAR

Bir bütünün eksik parçasını bulma etkinliğidir. Bir nevi yapbozun eksik parçasını tamamlamadır. Görsel bütünlüğü akılda tamamlayıp bireylerin zihinsel becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

ÖRNEK SORU

Soruda bir desen verilmiştir. Bu desende eksik olan parça sorulduğundan doğru cevap "A" görseli seçeneğidir.