Küpler Türünde Sorular

Farklı yönlerden görünümü verilen küpün görsel bütünlüğünü akılda tamamlayıp bireylerin zihinsel becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

ÖRNEK SORULAR

Soruda bir küpün farklı hallerdeki görünümü verilmiştir. Üç farklı yönden gördüğümüz küpün, dördüncü yönden bakılınca ön yüzüne gelmesi gereken rengi bulmamız için açılımının nasıl olduğunu bilmemiz gerekir. Bu nedenle küpün 4. hâlinde istenen yerin doğru cevabı yeşil yani "A" görseli seçeneğidir. Bu kategoride verilen küp sayısı da sorulabilmektedir.