Sayı Dizisi Hatırlatma Türünde Sorular

Verilen sayı dizisini kısa bir süre içinde akılda tutup ve bu bilginin ne kadarını hatırladığımızı ölçmeyi amaçlamaktadır. Yani kısa süreli belleğimizin kapasitesini ölçmektedir.

ÖRNEK SORU

Verilen sayılara 10 saniye bakınız. Daha sonra karşınıza gelen ekranda biraz önce verilen sayılar sırası ile sorulmaktadır. Verilen sayılar sırası ile 1 ve 9 olduğundan doğru cevap "A" görseli seçeneğidir.